Google

В Gestracking винаги сме се стремили да бъдем пионерите в технологията, затова сме сред първите фирми за геолокация, които предлагат на своите клиенти картите на Google.

През 2008 г. Gestracking иска нещо ново, наистина новаторско, което да предизвика голям напредък в областта на геолокацията. Тъй като картите са основни инструменти, предизвикателството за фирмата се състои  в това, да успее да предложи на своите клиенти онлайн система за локализация на автопаркове, която да бъде достъпна от всеки компютър и от всяка точка на света, без необходимост от инсталацията на софтуер. По този начин всеки потребител би имал достъп до приложението и би могъл да управлява своя автопарк, използвайки един лесен за ползване навигатор.

Ето как започва пътят на Gestracking.

В края на 2011 г., Google включва Gestracking в своите Case Study за използването на Google Maps API for Business.

 

 

geolocalizacion google