Услуги за геолокация през GPS

Предоставяме услуги LBS (Servicios Basados en Localización/Услуги, базирани на локализация) за онези пазари и потребители, при които съвършената локализация, посредством сателитна технология (GPS) и телефонни клетки (CellD), представя високo ниво на качество.

Gestracking предлага развита система за наблюдение и управление на автопаркове и контрол на движимо имущество и лица, като покрива нуждите както на фирми, така и на физически лица.

Геолокация, базирана на Google Maps

google6

Най-добрите карти достъпни в днешно време
за перфектната геолокация.

I+D

id

„Това, което води и тегли света, не са машините, а идеите.” В. Юго

Геолокация, Оказване на помощ 24ч.

24

Телефонен номер, на разположение на нашите клиенти 365 дни в годината, 24 часа в денонощието.